Notice

Tin tức


KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN VỀ TIÊM AN TOÀN VÀ KHỬ KHUẨN - TIỆT KHUẨN

Với sự hỗ trợ của Dod Pepfar, Trung tâm tư vấn và dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng tổ chức khóa học Đào tạo giảng viên về tiêm an toàn và Khử khuẩn - tiệt khuẩn. Khóa học gồm 30 học viên là các trưởng phó phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa của các bệnh viện cả 3 miền....

KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN VỀ TIÊM AN TOÀN VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ

Ngày 29/5 - 1/6/2017 Trung tâm tư vấn và dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng được sự hỗ trợ của tổ chức Dod PepFar mở khóa đào tạo giảng viên về Tiêm an toàn và quản lý chất thải rắn y tế. Học viên của khóa học là các trưởng phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, giảng viên...

LỚP QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TẠI SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Nhằm nâng cao kiến thức quản lý điều dưỡng cho đội ngũ điều dưỡng trưởng, Sở y tế Hải Dương phối hợp với Trung tâm tư vấn và dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng, Hội điều dưỡng Việt Nam tổ chức lớp Quản lý điều dưỡng cho 39 học viên đến từ 11 bệnh viện trong toàn tỉnh Hải Dương.

Hợp tác quốc tế


Nhật Bản có nhu cầu lớn về điều dưỡng, nhân viên chăm sóc y tế đến từ Việt Nam

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo quốc tế về điều dưỡng và chăm sóc người bệnh do Hội Điều dưỡng Việt Nam, Trung tâm tư vấn Dịch vụ điều dưỡng, hỗ trợ cộng đồng phối hợp với Hiệp hội Bệnh viện Nhật Bản tổ chức tại Hà Nội vào chiều 22/7.

HỘI THẢO QUỐC TÊ 2 VỀ ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

Trong 2 ngày 26-27/5, tại Hà Nội, Hội Điều dưỡng Việt Nam phối hợp với Hiệp Hội các Bệnh viện Nhật Bản tổ chức Hội thảo quốc tế về Điều dưỡng và Chăm sóc người bệnh. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng - Hội...

Hợp tác trong nước


KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN VỀ TIÊM AN TOÀN VÀ KHỬ KHUẨN - TIỆT KHUẨN

Với sự hỗ trợ của Dod Pepfar, Trung tâm tư vấn và dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng tổ chức khóa học Đào tạo giảng viên về tiêm an toàn và Khử khuẩn - tiệt khuẩn. Khóa học gồm 30 học viên là các trưởng phó phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa của các bệnh viện cả 3 miền....

KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN VỀ TIÊM AN TOÀN VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ

Ngày 29/5 - 1/6/2017 Trung tâm tư vấn và dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng được sự hỗ trợ của tổ chức Dod PepFar mở khóa đào tạo giảng viên về Tiêm an toàn và quản lý chất thải rắn y tế. Học viên của khóa học là các trưởng phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, giảng viên...

LỚP QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TẠI SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Nhằm nâng cao kiến thức quản lý điều dưỡng cho đội ngũ điều dưỡng trưởng, Sở y tế Hải Dương phối hợp với Trung tâm tư vấn và dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng, Hội điều dưỡng Việt Nam tổ chức lớp Quản lý điều dưỡng cho 39 học viên đến từ 11 bệnh viện trong toàn tỉnh Hải Dương.

Teacher