Notice

ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN VỀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CN. Phí Thị Thùy Ngân, điện thoại: 04.6269.0456 hoặc 0978.698.818, email: phithuyngan91@gmail.com.