Notice

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH VÀ HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

Thời gian đào tạo: 3 ngày