Notice
Nguyễn Bích Lưu

Ths. Nguyễn Bích Lưu

Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam

Nguyễn Thị Minh Tâm

CN. Nguyễn Thị Minh Tâm

Tổng Thư ký Hội Điều dưỡng Việt Nam

Nguyễn Văn Khoa

PGS. TS. Nguyễn Văn Khoa

Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 103

Phạm Đức Mục

Ths. Phạm Đức Mục

Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam

Phí Thị Nguyệt Thanh

TS. Phí Thị Nguyệt Thanh

Chuyên viên chính Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế

Tô Thị Điền

CN. Tô Thị Điền

Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam

Trần Quang Huy

TS. Trần Quang Huy

Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam