Notice

Bài phát biểu của GS. TS. KH. Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam tại Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Điều dưỡng Việt Nam