Notice

KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN VỀ TIÊM AN TOÀN VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ

Ngày 29/5 - 1/6/2017 Trung tâm tư vấn và dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng được sự hỗ trợ của tổ chức Dod PepFar mở khóa đào tạo giảng viên về Tiêm an toàn và quản lý chất thải rắn y tế. Học viên của khóa học là các trưởng phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, giảng viên điều dưỡng. Giảng viên là các thầy cô có kinh nghiệm về tiêm an toàn và quản lý chất thải. Kết thúc khóa học, học viên được tăng cường các kiến thức về tiêm an toàn, các tiêu chí để đánh giá mũi tiêm an toàn, quản lý chất thải rắn y tế. Khóa học rất thiết thực và học viên rất mong muốn Trung tâm sẽ tổ chức nhiều hơn các khóa học tương tự để nâng cao kiến thức thái độ kỹ năng cho đội ngũ điều dưỡng.