Notice

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU ĐIỀU DƯỠNG VIỆN BỎNG LÊ HỮU TRÁC

Nằm nâng cao kiến thức về nghiên cứu khoa học cho điều dưỡng, Trung tâm tư vấn và dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng, Hội Điều dưỡng Việt Nam phối hợp với Viện Bỏng Lê Hữu Trác mở khóa đào tạo Giảng viên về Nghiên cứu điều dưỡng cho 36 học viên, là các điều dưỡng viên, điều dưỡng trưởng của bệnh viện.

Khóa học được giảng dạy bởi các thầy cô giàu kinh nghiệm về Nghiên cứu điều dưỡng. Khóa học trang bị cho học viên kiến thức về xây dựng đề cương nghiên cứu, cách viết mục tiêu, trích dẫn tài liệu tham khảo, các phần mềm xử lý số liệu, cách báo cáo một đề cương nghiên cứu. Kết thúc khóa học, các học viên bắt đầu xây dựng đề cương cho đề tài nghiên cứu triển khai ngay tại khoa/phòng đang công tác. Mỗi học viên cũng chính là những giảng viên đào tạo liên tục cho các điều dưỡng viên tại đơn vị nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong đội ngũ điều dưỡng.