Notice

LỚP QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TẠI SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Nhằm nâng cao kiến thức quản lý điều dưỡng cho đội ngũ điều dưỡng trưởng, Sở y tế Hải Dương phối hợp với Trung tâm tư vấn và dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng, Hội điều dưỡng Việt Nam tổ chức lớp Quản lý điều dưỡng cho 39 học viên đến từ 11 bệnh viện trong toàn tỉnh Hải Dương.

Nhằm nâng cao kiến thức quản lý điều dưỡng cho đội ngũ điều dưỡng trưởng, Sở y tế Hải Dương phối hợp với Trung tâm tư vấn và dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng, Hội điều dưỡng Việt Nam tổ chức lớp Quản lý điều dưỡng cho 39 học viên đến từ 11 bệnh viện trong toàn tỉnh Hải Dương. Khóa học khai mạc vào ngày 8/10/2016 và bế mạc vào ngày 8/4/2016. Tham dự bế mạc có NGND Hoàng Điển Phan, Ths Phạm Đức Mục và Lãnh đạo Sở Y tế Hải Dương. Khóa học giúp học viên nâng cao các kiến thức về quản lý và lãnh đạo điều dưỡng, các kỹ năng quản lý lãnh đạo thiết yếu, kỹ năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học... Lãnh đạo Sở y tế gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo Trung tâm tư vấn và dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng, đã hỗ trợ nhiệt tình với những nội dung giảng thiết thực của các giảng viên giàu kinh nghiệm. Khóa học là nền tảng giúp cho công tác điều dưỡng của tỉnh Hải Dương ngày càng phát triển vững mạnh hơn.