Notice
Cncs.vn » Tài liệu đào tạo » QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO ĐIỀU DƯỠNG »  Bài giảng Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Bài giảng Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng (CNCS)

Chi tiết