Notice
Cncs.vn » Tài liệu đào tạo » AN TOÀN NGƯỜI BỆNH »  Bài giảng Phòng ngừa sự cố y khoa trong môi trường chăm sóc và trong sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế

Bài giảng Phòng ngừa sự cố y khoa trong môi trường chăm sóc và trong sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng (CNCS)

Bài giảng Phòng ngừa sự cố y khoa trong môi trường chăm sóc và trong sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế
Chi tiết