Notice
Cncs.vn » Tài liệu đào tạo » QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO ĐIỀU DƯỠNG »  CÁC TỐ CHẤT CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ

CÁC TỐ CHẤT CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng (CNCS)

CÁC TỐ CHẤT CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ
Chi tiết