Notice
Cncs.vn » Tài liệu đào tạo » KHÁC »  Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên

Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên

Hội Điều dưỡng Việt Nam (VNA)

Chi tiết khóa học liên quan xem ở đây

Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên Việt Nam được xây dựng dựa trên các cơ sở: (1) Pháp lý: theo Điều 42 Luật Phòng chống tham nhũng; (2) Nghĩa vụ nghề nghiệp của điều dưỡng viên đối với người bệnh, đồng nghiệp, nghề nghiệp và xã hội; (3) Những thách thức của y đức trong cơ chế thị trường nảy sinh những mâu thuẫn trong việc thực thi nghĩa vụ nghề nghiệp của điều dưỡng viên; (4) Tham khảo Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên của Hội đồng Điều dưỡng quốc tế (The ICN Code of Ethics for Nurses; 2000) và Quy tắc đạo đức y học của Hiệp hội Y học thế giới (Medical Ethics manual of the World Medical Association; 2005)

Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên do hội viên tham gia xây dựng, Hội Điều dưỡng Việt Nam ban hành, được sự hiệp y đồng thuận của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng hội Y học Việt Nam.

Năm xuất bản: 2012

Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên