Notice
Cncs.vn » Tài liệu đào tạo » QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO ĐIỀU DƯỠNG »  Chương trình đào tạo Quản lý & Lãnh đạo điều dưỡng

Chương trình đào tạo Quản lý & Lãnh đạo điều dưỡng

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng (CNCS)

Chi tiết khóa học liên quan xem ở đây

Tài liệu Chương trình đào tạo Quản lý & Lãnh đạo điều dưỡng được sử dụng trong chương trình đào tạo Quản lý và Lãnh đạo điều dưỡng tổ chức liên tục bởi Hội Điều dưỡng Việt Nam. Khóa học nhằm chuẩn bị cho người điều dưỡng, hộ sinh trưởng có năng lực tham gia hoạch định chính sách, điều hành chăm sóc người bệnh, tham gia nghiên cứu và giảng dạy cho điều dưỡng có hiệu quả.

Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên cơ sở đánh giá nhu cầu học tập của Điều dưỡng trưởng, rút kinh nghiệm các khóa đào tạo và tham khảo kinh nghiệm của các nước. 

Năm xuất bản: 2011

Chương trình đào tạo Quản lý & Lãnh đạo điều dưỡng