Notice
Cncs.vn » Tài liệu nghiên cứu » ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC »  ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG VIÊM TĨNH MẠCH SAU ĐẶT KIM LUỒN

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG VIÊM TĨNH MẠCH SAU ĐẶT KIM LUỒN

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng (CNCS)

TÓM TẮT

Kim luồn tĩnh mạch (KLTM) được sử dụng đã lâu và rộng rãi trong các bệnh viện với mục đích tiêm truyền thuốc cho bệnh nhân, tuy nhiên việc sử dụng KLTM thường gây ra tình trạng viêm tĩnh mạch. Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu với 2 mục tiêu:

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 384 KLTM được đặt và lưu trên bệnh nhân. Trong số đó có 194 vị trí lưu kim bị viêm, chiếm tỷ lệ 50,52%, tỷ lệ viêm chủ yếu tập trung vào độ 1 (33,85%) của thang điểm Baxter, nghiên cứu cũng cho thấy mức độ viêm tỷ lệ nghịch với phân độ của thang điểm Baxter.

Một số yếu tố liên quan đến viêm tĩnh mạch, gồm bệnh nhân có độ tuổi trên 60 tuổi, nam giới, bệnh nhân được chẩn đoán đái tháo đường, viêm gan - suy gan. Mức độ viêm tại vị trí lưu KLTM tỷ lệ thuận với số lần đặt kim trên cùng một bệnh nhân. Dung dịch ưu trương có tỷ lệ gây viêm (79,77%) cao nhất. Thời gian lưu KLTM tỷ lệ thuận với mức độ viêm tĩnh mạch. Chi trên có tỷ lệ viêm cao hơn chi dưới. KLTM được cố định bằng miếng dán Optiskin có tỷ lệ viêm (57,50%) cao hơn băng dính lụa Urgo (48,68%).