Notice
Cncs.vn » Tài liệu đào tạo » AN TOÀN NGƯỜI BỆNH »  Danh mục Sự cố y khoa nghiêm trọng bắt buộc báo cáo

Danh mục Sự cố y khoa nghiêm trọng bắt buộc báo cáo

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng (CNCS)

Danh mục Sự cố y khoa nghiêm trọng bắt buộc báo cáo
Chi tiết