Notice
Cncs.vn » Tài liệu đào tạo » HIV/AIDS »  Dự phòng và Chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS

Dự phòng và Chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS

Hội Điều dưỡng Việt Nam (VNA)

Chi tiết khóa học liên quan xem ở đây

TỔ CHỨC BIÊN SOẠN: ThS. Phạm Đức Mục, ThS. BSCKII. Đinh Ngọc Đệ.

CỐ VẤN BIÊN SOẠN: GS. Ann Williams, BS. Nick Medland (Chương trình AIDS Đại học Y Harvard).

HIỆU ĐÍNH: TS. Bùi Vũ Huy.

THAM GIA BIÊN SOẠN: ThS. BSCKII. Định Ngọc Đệ, ThS. Phạm Đức Mục, TS. Đỗ Kháng Chiến, TS. Dương Thị Hương, TS. Trần Quang Huy, BS. Phạm Hoài Thu, YS. Lê Thị Sửu, ThS. Vũ Minh Phượng, CN. Tô Thị Điền, ThS. Nguyễn Bích Lưu, CN. Nguyễn Thị Minh Tâm, ThS. Vũ Thị Hồng Ngọc, ThS. Đào Thành.

Năm xuất bản: 2011

Tài liệu đào tạo vè Phòng và Chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS do Hội Điều dưỡng Vệt Nam chủ trì biên soạn với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia trong nước và quốc tế đã được Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế thẩm định và Vụ Khoa học và Đào tạo BYT ban hành sử dụng  làm tài liệu đào tạo liên tục trong phạm vi toàn quốc.

Tài liệu Dự phòng và Chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS giúp cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc thiết yếu cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, những người trực tiếp tham gia vào các hoạt động chăm sóc, tư vấn tại các cơ sở y tế và cộng đồng và cho các đối tượng khác quan tâm tới việc phòng và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS. Chương trình gồm 27 bài học, tập trung vào các nội dung sau: Thông tin cơ bản về HIV, Điều trị HIV, Nhiễm trùng cơ hội, Chăm sóc người bệnh HIV/AIDS, Tư vấn, đánh giá nguy cơ và Kỳ thị, Kiểm soát lây nhiễm HIV.

 

Dự phòng và Chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS