Notice
Cncs.vn » Tài liệu đào tạo » KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN »  Hướng dẫn Phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh

Hướng dẫn Phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng (CNCS)

Chi tiết khóa học liên quan xem ở đây

CÁC TÁC GIẢ: TS. Lương Ngọc Khuê, ThS. Phạm Đức Mục, TS. BS. Lê Thị Anh Thư, TS. Kiều Chí Thành, TS. Nguyễn Việt Hùng, ThS. Nguyễn Bích Lưu, BS. Nguyễn Thị Thanh Hà, ThS. Lê Kiến Ngãi, TS. Trần Quang Huy, ThS. Phạm Thu Hà, ThS. Lê Hữu Luyện, CN. Nguyễn Thị Minh Tâm, ThS. BS. Đinh Ngọc Đệ.

Năm xuất bản: 2011

Tài liệu Phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh được biên soạn dựa trên những quy định của Bộ Y tế và được cập nhật theo các hướng dẫn phòng ngừa cách ly chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới và có sự điều chỉnh cần thiết cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế Việt Nam. Tài liệu được sử dụng cho tất cả cán bộ y tế trực tiếp làm các công việc khám, chữa bệnh, chăm sóc và phục vụ người bệnh tại các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế. 

Hướng dẫn Phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh