Notice
Cncs.vn » Tài liệu đào tạo » AN TOÀN NGƯỜI BỆNH »  Hướng dẫn ghi chép phiếu báo cáo sự cố y khoa

Hướng dẫn ghi chép phiếu báo cáo sự cố y khoa

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng (CNCS)

Hướng dẫn ghi chép phiếu báo cáo sự cố y khoa
Chi tiết