Notice
Cncs.vn » Tài liệu nghiên cứu » ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC »  KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH CÓ BẢO HIỂM Y TẾ ĐÚNG TUYẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG, NĂM 2013

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH CÓ BẢO HIỂM Y TẾ ĐÚNG TUYẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG, NĂM 2013

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng (CNCS)

TÓM TẮT

Mục tiêu: Khảo sát sự hài lòng của người bệnh (NB) có bảo hiểm y tế (BHYT) đúng tuyến khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương (BVMTW). Đề xuất giải pháp khắc phục nhằm nâng cao sự hài lòng của NB có BHYT khám tại bệnh viện (BV).

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 390 NB/ người nhà người bệnh (NNNB) khám tại Phòng khám BHYT đúng tuyến BVMTW từ tháng 7 - 9/2013. Phương pháp nghiên cứu là mô tả cắt ngang.

Kết quả: 85,1% là NB, chủ yếu trong độ tuổi lao động (67,3%), sống ở vùng đồng bằng. 90,3% NB chọn khám tại BV vì tin tưởng chất lượng chuyên môn. Thời gian khám cho NB về lâm sàng: 135 phút ± 20; Lâm sàng, cận lâm sàng và hội chẩn: 240 phút ± 35. NB hài lòng về sắp xếp thời gian khám là hợp lý (85,8 %); về cơ sở vật chất, trang thiết bị của khoa Khám bệnh (75,7%); về sự phục vụ của điều dưỡng (ĐD) là (86,7%); của bác sỹ (89,5%).  Không có sự khác biệt về sự hài lòng của NB giữa các lần khám.

Kết luận: Đa số là NB tham gia nghiên cứu chủ yếu trong độ tuổi lao động; chọn khám tại BV vì tin tưởng chất lượng chuyên môn (90,3%); Thời gian khám chữa bệnh cho NB có BHYT: khám lâm sàng 135 phút  ± 20; Lâm sàng, cận lâm sàng và hội chẩn: 240 phút  ± 35; NB hài lòng về việc sắp xếp thời gian khám, cơ sở vật chất, trang thiết bị của khoa Khám bệnh, sự phục vụ của ĐD và bác sỹ của BV; chưa thấy có sự khác biệt về sự hài lòng của NB giữa các lần khám.