Notice
Cncs.vn » Tài liệu đào tạo » KHÁC »  Nhận thức về đề án đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh và vai trò của điều dưỡng, hộ sinh

Nhận thức về đề án đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh và vai trò của điều dưỡng, hộ sinh

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng (CNCS)

Nhận thức về đề án đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh và vai trò của điều dưỡng, hộ sinh
Chi tiết