Notice
Cncs.vn » Tài liệu đào tạo » QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO ĐIỀU DƯỠNG »  Quản lý và Lãnh đạo hiệu quả

Quản lý và Lãnh đạo hiệu quả

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng (CNCS)

Chi tiết khóa học liên quan xem ở đây

CHỦ BIÊN: ThS. Phạm Đức Mục

THƯ KÝ BIÊN TẬP: ThS. Đào Thành, DS. Trần Bích Thuận.

Năm xuất bản: 2012

Cuốn tài liệu Quản lý và Lãnh đạo hiệu quả bao gồm các kiến thức và nhận thức mới về quản lý và lãnh đạo, những đổi mới đang diễn ra trong lĩnh vực y tế và điều dưỡng, các mô hình quản lý và lãnh đạo theo phân loại hiện đại, các phẩm chất lãnh đạo thành công và những phẩm chất lãnh đạo không phù hợp, kém hiệu quả. Trên cơ sở đó, học viên có thể vận dụng vào công tác quản lý và điều hành chăm sóc của Điều dưỡng trưởng và Hộ sinh trưởng một cách thích hợp và hiệu quả.

Tài liệu được hoàn thiện với sự giúp đỡ của Johnson & Johnson Medical SA. Inc đã hỗ trợ xây dựng chương trình, tài liệu thí điểm và DOD PEPFAR Quân đội Hoa Kỳ đã hỗ trợ hoàn thiện chương trình, tài liệu để được Bộ Y tế phê duyệt.

Quản lý và Lãnh đạo hiệu quả