Notice
Cncs.vn » Tài liệu đào tạo » QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO ĐIỀU DƯỠNG »  Tài liệu Đào tạo Quản lý và Lãnh đạo điều dưỡng

Tài liệu Đào tạo Quản lý và Lãnh đạo điều dưỡng

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng (CNCS)

Chi tiết khóa học liên quan xem ở đây

CHỦ BIÊN: ThS. Phạm Đức Mục

THAM GIA BIÊN SOẠN: TS. Trần Quang Huy, ThS. Phạm Thu Hà, TS. Phí Thị Nguyệt Thanh, TS. Lê Bá Thúc, ThS. Đào Thành, CN. Tô Thị Điền, CN. Lê Thị Nam Liên

Năm xuất bản: 2013

Tài liệu Đào tạo Quản lý và Lãnh đạo điều dưỡng được biên soạn nhằm trang bị cho Điều dưỡng trưởng năng lực quản lý thiết yếu, điều hành chăm sóc người bệnh, tham gia nghiên cứu và giảng dạy cho điều dưỡng có hiệu quả.

Tài liệu được sự hỗ trợ của Johnson & Johnson được cập nhật theo các văn bản quy định của Bộ Y tế về công tác điều dưỡng, tham khảo các tài liệu đào tạo quản lý điều dưỡng của JICA và tài liệu của chương trình DOD PEPFAR Việt Nam, các tài liệu về quản lý và lãnh đạo điều dưỡng trong nước và quốc tế.

Tài liệu Đào tạo Quản lý và Lãnh đạo điều dưỡng