Notice
Cncs.vn » Tài liệu đào tạo » KHÁC »  Tiêu chuẩn năng lực Cử nhân điều dưỡng

Tiêu chuẩn năng lực Cử nhân điều dưỡng

Hội Điều dưỡng Việt Nam (VNA)

Chi tiết khóa học liên quan xem ở đây

CHỦ BIÊN: ThS. Phạm Đức Mục

THAM GIA BIÊN SOẠN: ThS. Nguyễn Bích Lưu, CN. Tô Thị Điền, CN. Trần Thị Châu, CN. Nguyễn Thị Minh Tâm, TS. Trần Quang Huy, ThS. Ngô Đức Thọ, CN. Nguyễn Thị Hồng Anh, ThS. Phạm Văn Tác, ThS. Định Ngọc Đệ, ThS. Đào Thành, ThS. Vũ Hồng Ngọc, GS. Genevieve Gray.

Năm xuất bản: 2010

Trong xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế, chính phủ Việt Nam đã ký Thỏa thuận khung về thừa nhận lẫn nhau với 10 quốc gia ASEAN về việc công nhận dịch vụ Điều dưỡng trong khu vực. Để tăng cường chất lượng nguồn nhân lực điều dưỡng làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình đào tạo và sử dụng nhân lực điều dưỡng có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu hội nhập của các nước trong khu vực, Hội Điều dưỡng Việt Nam đã xây dựng nên Tiêu chuẩn năng lực của Cử nhân điều dưỡng Việt Nam với sự hỗ trợ của Hội Điều dưỡng Canada và chuyên gia điều dưỡng của ĐH Kỹ thuật Queensland Úc. Tài liệu này đã được các chuyên gia điều dưỡng trong nước, các nhà quản lý y tế và đào tạo tham gia biên soạn trên cơ sở tham khảo Tiêu chuẩn năng lực của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tiêu chuẩn năng lực Cử nhân điều dưỡng